CIKKEK
2006/2007

Cikkek

DátumEsemény
2006. szeptember 12.Ökoiskola vagyunk
2006. szeptember 19.Látogatás az Állatkertben
2006. szeptember 29.Szülőklub
2006. október 01.11. osztályosok a Gyertyaüzemben
2006. október 17.Gánt 2006. október
2006. október 26.50 éve történt
2006. október 27.Szülőklub
2006. október 31.Sportköri híreink
2006. november 09.Egészségnap
2006. november 16.Szavalóverseny
2006. november 17.Szülőklub
2006. december 06.Mikulás-ünnepség
2006. december 15.Szülőklub
2007. január 12.Szülőklub
2007. március 09.Szülőklub
2007. március 23.Színházban a Szülőklubbal
2007. április 20.Szülőklub
2007. május 10.Madarak és Fák napja

Ökoiskola vagyunk (2006. 09. 12.)
(Ökoiskoláról bővebben...)

Az idei évben intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet, ami állami szintű elismerése intézményi tevékenységünknek, de egyidejűleg további ösztönzést is jelent környezettudatos céljaink megvalósításához. Iskolánk magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés értékeit.

A cím elnyerése érdekében munkatervet kellett összeállítanunk.

Fontos területei tevékenységrendszerünknek:

  - A gyermekek /és felnőttek/ kapcsolatának további erősítése a közvetlen és tágabb környezettel.
  - A rendszeres testnevelésórák mellett havi egy sportnap megrendezése.
  - Egészséges táplálkozás megvalósítása, egészségnap szervezése.
  - Ökofaliújság elkészítése, és folyamatos frissítése új információkkal.
  - Szelektív hulladékgyűjtés az intézményen belül, ahol megteremtettük a feltételeket a papír- és a műanyag hulladék külön gyűjtésére.
  - Komposztáló működtetése az intézményen belül.
  - Olyan tanórák szervezése, amelyek során kiemelkedő szerepet kap a környezettudatos nevelés.
  - A hulladék újrafelhasználása pl. összegyűjtött tiszta papírból papírmontázs, papírmasé készítése.
  - Feladataink közé tartozik még a park , s a kert folyamatos gondozása, ahol gyermekeink a gyakorlatban is megismerik a növényápolás, növénygondozás minden szakaszát.
  - Továbbá iskolánk folyamatosan ápolja a kapcsolatot társintézményekkel, és azon cégekkel, szervezetekkel akiknek szívügye környezetünk megóvása.

"A Földet nem őseinktől örököltük hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!"

Célunk, hogy tanítványaink necsak megismerjék, hanem aktív részesei is legyenek környezetük megóvásának. Vissza...

Látogatás az Állatkertben (2006. 09. 19.)
(Képek a cikkhez...)

2006. szeptember 19-én volt a sérült Gyermekek Napja, ez alkalomból ingyenes Állat- és Növénykerti látogatásra adódott lehetőségünk. Az idén 15. alkalommal vehettünk részt e programon.
Az iskolából a nagyobb osztályok tömegközlekedési eszközökkel, a kisebbek pedig különjáratú autóbusszal jutottak el a Fővárosi Állatkertbe. Megcsodálhattuk az újonnan átalakított Pálmaházat, nagy érdeklődésnek örvendtek a különféle halak, puhatestűek, csigák és hüllők.
Az állatsimogatóban a gyermekek aktív részvételével képet kaptak az állatok tulajdonságairól, életmódjukról.
Nagy sikere volt az emberszabású majmoknak is, rengeteg fényképet készítettünk róluk.
Mivel a rendezvényre az ország minden területéről érkeztek fogyatékos és sérült gyermekek, jó lehetőségünk adódott az egymás iránti elfogadás és tolerancia gyakorlására is.
Köszönetet mondunk Józsi bácsinak, aki felajánlotta az ingyenes utazási lehetőséget számunkra. Reméljük jövőre is megrendezésre kerül ez a nap, s ismét ellátogathatunk a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Vissza...

HÍRLEVÉL A SZÜLŐKLUBRÓL (2006. 09. 29.)

A Szülőklub idei első összejövetelét 2006. szeptember 29-én tartottuk, melynek témáját a "Szociális ellátások rendszere és a segítő szolgáltatások lehetséges formái" adták.
Intézményünk igazgatója Orbánné Molnár Anikó bevezető mondataiban üdvözölte a szép számban megjelent szülőket.

Elmondta, hogy immár a harmadik tanévben folytatjuk a Szülőklub rendezvénysorozatát, amikor újra minden hónapban tervezünk egy-egy találkozót. Röviden ismertette az idei év tervezett témáit, majd felkérte Viszt Nóra kolleganőnket, hogy vázolja fel röviden mai témánkat.

Viszt Nóra azért is fontosnak tartotta, hogy a mai alkalommal a szociális ellátások rendszeréről és a segítő szolgáltatások lehetőségeiről beszéljünk, mert a törvények folyamatosan módosulnak e témakörben. Az idei évben is jó néhány új törvény született és bizony a szülők többsége tájékozatlan e kérdéskörben, illetve egyszerűen nem is tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen kedvezményekkel, juttatásokkal élhetnek egyáltalán.

Bemutatta Farkasné Vida Veronika szociális munkást, aktuális témánk előadóját, aki hosszú időn át volt a martonvásári Családsegítő központ munkatársa és felkérte, hogy tájékoztassa a jelenlevő szülőket és pedagógusokat a szociális ellátó rendszerek jelenlegi helyzetéről, működéséről.

Farkasné Vida Veronika előadásában beszélt a szociális ellátás céljáról, fogalmáról és típusáról.

Beszélt:

  - az ellátások csoportjairól,
  - a pénzbeli és a természetbeli ellátások rendszeréről.

Külön szólt:

  - a járadékokról,
  - a pótlékokról,
  - az egyéb támogatásokról.

Kiemelte:

  - a gyermekek után járó ellátások formáit,
  - a pénzbeli ellátások lehetőségeit.

Részletesen beszélt:

  - az alapszolgáltatásokról,
  - a szociális információs szolgáltatásról,
  - az étkeztetésről,
  - a házi segítségnyújtásról,
  - a családsegítésről,
  - a különféle támogató szolgáltatásokról,
  - a szakosított ellátásokról (amikor alapellátásban nem lehet gondoskodni a rászorulókról).

A széleskörű tájékoztatás anyagát ehelyütt nincsen módunk részletesen ismertetni, azonban az előadás anyagát feltesszük iskolánk honlapjára, továbbá közzéférhető lesz iskolatitkárunknál, illetve intézményünk gyermekvédelmi felelőseinél.

/A honlapon belül az Egyéb dokumentumoknál érhetik el az anyagot./

Gyermekvédelmi felelős munkatársaink:

Ha konkrét kérdésük, problémájuk van, forduljanak nyugodtan kollégáinkhoz.

Végül minden szülő számára átadott egy ismertetőt, amely azoknak az intézményeknek a pontos címét tartalmazza ahova a szülők segítségül fordulhatnak különböző szociális problémáik megoldásában.

A szünetben szendvicsek és üdítők fogyasztása mellett kötetlen beszélgetés folyt a szülők között és ez a kötetlen beszélgetés folytatódott az összejövetel második felében is. Szinte mindegyik szülő hozzászólt valamilyen formában az előadáshoz, ki úgy, hogy túl van már valamilyen problémán, ki úgy, hogy még mindig úgy érzi, hogy hátrányt szenved: például a lakóhelyén nem biztosítják számára a kedvezményes iskolai étkeztetést.
Volt olyan szülő, aki felhívta szülőtársai figyelmét például a kedvezményes telefonhasználat lehetőségére, más szülő arról számolt be, hogy milyen úton-módon érte el, hogy gépkocsija után kedvezményes súlyadót fizessen.
Az összejövetel végén Farkasné Vida Veronika készségesen vállalkozott arra, hogy a jövőben is szívesen nyújt segítséget a szülők számára különböző szociális problémáik megoldásához.
Ezután Orbánné Molnár Anikó megköszönte az előadó részletes tájékoztató előadását és azzal zárta az összejövetelt, hogy októberi programunkban egy már működő lakóotthon megtekintését tervezzük és e látogatás pontos időpontjáról később adunk tájékoztatást. Vissza...

11. osztályosok a Gyertyaüzemben (2006. 10. 01.)

Az idei tanév októberétől osztályunk is részt vesz a Munkahelyi Gyakorlat programban. Hetente három tanulóval, kerékpárral "utazunk" a város másik felében található Gyertyaüzembe.
Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Minden alkalommal előkészített munkafeladattal várják tanulóinkat.
Hajtogathattunk dobozokat, fúrhattuk a gyertya talpát, - árammal működő fúrógéppel - szentképes gyertyákat válogathattunk megfelelő sorrendbe. Előkészíthettük a gyertyaöntéshez a kanócot, a már elké-szült gyertyákat kivehettük a megfelelő formából.
A legszeretettebb munka a gyertya csipeszelése; ez a gyertyamártogatás előkészítésére szolgáló feladat.
Nemrég bekapcsolódott a programba újabb három gyermek. A dolgozók többször érdeklődnek az előző csoport gyermekeiről. Szívesen beszélgetnek a jelenlévő tanulókkal, érdeklődnek mindennapjaik felől.
Az osztály tanulói igen fegyelmezetten, pontos, kitartó munkavégzéssel végzik el a rájuk bízott feladatokat. Vissza...

Gánt 2006. október (2006. 10. 17.)
(Képek a cikkhez...)

Kivételes szerencsében volt részünk, egy hét helyett kettőt tölthetett az iskola Gánton, így több gyerek juthatott el a Fecskepalotába. A másik szerencsénk, hogy az időjárás szinte május végi arcát mutatta, így akár 3 órás kirándulásokat is tehettünk a langyos melegben.
Minden osztály végigjárta kedvenc kirándulóhelyeit, megkerestük a nyúlvárat, hegygerincre másztunk, megkövesedett csigák után kutattunk sikerrel a tanösvényen, a szénégetőknél a munka minden fázisát megcsodálhattuk.
Volt bográcsozás, hiszen nagyon kellemes idő volt, leveleket és terméseket gyűjtögettünk, készültek szép levélképek, nyomatok.
Kocsizás közben a felriasztott szarvasok futását csodáltuk meg, és magaslesről pásztáztuk végig távcsővel a vidéket.
Évről évre megtapasztaljuk, mennyi új élményt jelent ez a pár nap, és ez a sok új, vagy ismétlődő benyomás hogy épül be gyermekeink tudásába, gondolkodásába és lelkébe. Vissza...

50 éve történt - Október 23. (2006. 10. 26.)
(Képek a cikkhez...)

50 éve ezen a napon robbant ki történelmünk második jelentős forradalma.
Ezt megünnepelni gyűltünk össze 2006. október 20-án.
A 10. osztály tanulói /mint mindig/ most is nagy izgalommal készülődtek az ünnepségre. Az elhangzott versek, dalok kicsiket és nagyokat röpítettek vissza az 50 évvel ezelőtt történt eseményekbe.
A kivetítőn megjelenő archív képek pontosították ismereteinket a fél évszázada történtekről.
Tiszteletünket az áldozatokért, s az ünnep meghittségét tükrözte az is, hogy tanulóink a Himnuszt s a Szózatot együtt énekelték. Vissza...

HÍRLEVÉL A SZÜLŐKLUBRÓL (2006. 10. 27.)

A Szülőklub idei második összejövetelét október 27-én tartottuk. Folytatva az elmúlt évben elkezdett "módszertani ötletbörze" sorozatunkat, ezúttal a mozgásfejlesztés fontosságáról és lehetőségeiről beszéltünk.
Harasztos István köszöntötte a megjelent szülőket és kollegákat, majd elmondta, hogy az eredetileg tervezetthez képest némileg módosult a Szülőklub programja. Eredetileg ugyanis októberben a tatai lakóotthon látogatására készültünk, mivel azonban a lakóotthon csak novemberben tud fogadni minket, ezért felcseréltük az október és a novemberi programokat.
Ez alkalommal tehát - módszertani ötletbörze keretében - a mozgásfejlesztés fontosságáról és a fejlesztés lehetőségeiről beszélünk. Mint ahogyan az elmúlt évben a beszédfejlesztés lehetőségeiről volt szó néhány egyszerű logopédiai gyakorlat bemutatása segítségével úgyanúgy most is sor kerül majd néhány egyszerű mozgásfejlesztő gyakorlat bemutatására is.
Harasztos István azután felkérte Pápay Ágostonné, Ágit intézményünk munkatársát, hogy beszéljen röviden a gyógytestnevelés lényegéről, majd mutasson be a jelenlevő gyerekekkel néhány olyan fejlesztő gyakorlatot, amelyeket a szülők is el tudnak végeztetni otthon a gyerekekkel.
Pápay Ágostonné is köszöntötte a jelenlévőket, majd előadását egy idézettel kezdte:
"Az emberben a mozgás szeretete és igénye a bölcsőtől a sírig megtalálható, csupán ébren kell tartani."

Majd így folytatta:
Társadalmunk tudományos és technikai fejlődése nem egyértelműen hat pozitívan. A fáradt, túlterhelt, egzisztenciájáért küzdő szülőknek kevés ideje marad a közös sétákra, kirándulásokra, szabadidősportokra.
A gyermek a videó és a számítógép előtt biztonságban és csendben van érdeklődését teljesen leköti, mozgásrendszere azonban csorbát szenved. A naphosszat görnyedt testtartásban ülő gyerek képlékeny gerincét káros erőhatások érik. A mozgásszegény életmód nagyban befolyásolja az izomzat fejlődését. A mai fiatalok hamarabb érnek, biológiai fejlődésük felgyorsult, de izomerejük nincs arányban testmagaságuk növekedésével.
A szűrővizsgálatok jelzik, hogy gyerekeink körében, illetve fiatal felnőttkorban egyre gyakoribb a hanyagtartás, a gerincdeformitás. A tartáshibák, melyekkel elsősorban prepubertás és pubertás korban szoktak foglalkozni, már óvodás korban kezdenek megmutatkozni. Az óvodás korúak mozgáslehetősége még sokkal nagyobb, mint az iskolásoké, de a videó korszak sajnos ezt is megváltoztatta.
A gyermekek testedzését egészen korán kell kezdeni, mert már első életéveiben kialakulnak azok a képességek, melyek meghatározzák későbbi fizikai és szellemi alkatukat is. Ez elsősorban a szülők feladata. A nevelési és oktatási intézményekre (óvoda, iskola) nagy feladat és felelősség hárul az egészséges életmódra nevelés terén, valamint a fiatalok egész életre szóló fizikai felkészültségének megalapozásában.
A gyermek fejlődése során ha bármilyen elváltozást észlel a szülő, azonnal forduljon orvoshoz illetve szakorvoshoz. Megállapítja a diagnózist és meghatározza milyen speciális mozgásanyagra, illetve gyógytestnevelésre van szüksége aminek órakeretét az oktatási törvény biztosítja.
A gyógytestnevelés célja és feladata, hogy hozzájáruljon a szerzett vagy veleszületett betegség következtében kialakult egészségi állapot helyreállításához, azaz gyógyításához, rehabilitációjához.

Két fő területe van:

  - tartó- és mozgatórendszer elváltozásainak gyógytestnevelése
  - belgyógyászati és egyéb betegségek gyógytestnevelése

A tartó és mozgatórendszer elváltozásai közül a leggyakoribbak:

  - gerincdeformitások, ezek közül a gerinc oldalirányú ferdülése és a nyílirányú elváltozásai (lapos hát, domború hát, nyerges hát stb.)
  - mellkasi deformitások
  - csípő elváltozás (csípőficam)
  - alsó végtag deformitásai (0- vagy X-láb, lúdtalp).

Tanulóinknál leggyakrabban diagnosztizált elváltozások elsősorban a gerincdeformitások. Ennek egyik legszembetűnőbb formája a gerincferdülés, melynek kialakulásában három életkori szakasz döntő fontossága:

  - a félévestől 1 éves kor,
  - a 6-7 éves kor és
  - a pubertás időszaka.

Káros a korai felültetés, állítás, járatás. Nagyon jó hatású ugyanakkor a hason fekvés, amely a hátizomzatot erősíti.
Fontos a nyújtó és lazító gyakorlatok végzése szimmetrikus tartás megéreztetése, kontrollálása tükörben, a kúszógyakorlatok, az úszás, a korrekciós testhelyzet kialakítása, az egész szervezet edzése.
Tilos a gerinc terhelése!

A másik jellegzetes gerincdeformitás a domború hát. Ilyenkor a vállak előreesnek, a hasfal elődomborodik, a hajlott testtartás következtében a hasüreg összenyomódik.

A javítás főbb feladatai:

  - a hátizom erősítése - a gerinc kiegyenesítése érdekében
  - a mellizomzat nyújtása, lazítása
  - a farizomzat, hátsó combizmok nyújtása
  - hasizomzat erősítése
  - lapockát rögzítő izmok erősítése

Ezeket néhány egyszerű gyakorlattal be is mutatjuk.
Káros gyakorlatok és testhelyzetek ezzel kapcsolatban az ugrások, szökdelések, tartós függés, a fordított testhelyzet (fejenállás, kézállás), terhek hordása.

Tanulóinknál a másik leggyakrabban diagnosztizált elváltozás a lábboltozat deformitásai, a süllyedés.
A lábboltozat-süllyedés nagyon elterjedt elváltozás. Legfontosabb tennivaló a megelőzés, ezért minden testnevelési és sportfoglalkozáson kell talpboltozat-erősítő gyakorlatokat végezni.
Elég gyakori, hogy a deréktáji panaszok és a térdizület elváltozásának oka is a lábboltozat süllyedése.

A lábboltozatot gyengítő tényezők:

  - a korai talpraállítás
  - a láb alakjától eltérő cipő viselése
  - a sima, kemény talajon járás
  - túlerőltetés
  - a testsúly hirtelen megnövekedése

Ezt követően néhány a lábboltozatot erősítő egyszerű gyakorlat bemutatása következett.
Az előadás és a fejlesztő gyakorlatok bemutatása után kis szünetet tartottunk. A szokásos szendvicsek, üdítők és kávé fogyasztása közben kötetlenül beszélgettünk egymással.
A szünet után átvonultunk Pápay Ágostonné speciális fejlesztő eszközökkel felszerelt termébe, ahol Ági bemutatta az eszközöket, elmondta, hogy melyikkel milyen jellegű gyakorlatokat végeznek a gyerekek. Ezek az eszközök elsősorban a biztonságos egyensúly érzés fejlesztésére szolgálnak. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a belső fülben van az egyensúly szerve ehhez kapcsolódik a lélek és ezek szoros kapcsolatát is bizonyítja, hogy az egyensúlyi helyzethez az "ősbizalom" képe kapcsolódik: az anyaméh, a korai gyer-mekkori ringatás, a biztonság, az öröm, az egyensúlyvesztéshez pedig a szorongás, félelem. A gyerek ezekben a helyzetekben újra átéli a korai élményt, a szeretetteljes légkört, a bizalmat. De nem szabad erőltetni semmilyen egyensúly eszköz használatát. Legfontosabb a mozgásos tapasztalatszerzés.
Majd az eszközök közül ki is próbálhattunk néhányat, így a billenő rácshintát, a különböző nagyságú Babath labdákat, a gólyalábat, a rugósdeszkát, a tappancsokat, a csepphálót, az egylábú széket is.

A jó hangulatú bemutató után visszatértünk a tornaterembe, ahol még néhány percig beszélgettünk a látottakról-hallottakról, majd azzal búcsúztunk, hogy legközelebb november 17-én találkozunk, amikor a tatai lakóotthont fogjuk meglátogatni. Vissza...

Sportköri híreink (2006. 10. 31.)

A Diáksportkör tagjai az ősz folyamán többször vettek részt különböző versenyeken. Október 3-án focicsapatunk a ráckeresztúri általános iskola csapatával játszott igen izgalmas és küzdelmes mérkőzést Ráckeresztúron. A végeredmény 1:1 lett. A mérkőzés után a ráckeresztúri diákok szülei megvendégeltek bennünket és üdítők, szendvicsek fogyasztása mellett alkalmunk volt kicsit beszélgetni velük.
Október 19-én Zalaszentgrótra utaztunk, ahol regionális teremfoci-tornán szerepeltünk. Győr, Gic és Zalaszentgrót csapataival mérkőztünk és igen nagy küzdelemben, nagyon szép játékkal a harmadik helyet sikerült megszereznünk. Elhoztuk tehát a "bronzkupát" és ajándéknak még egy gyönyörű, igazi bőrfocit is kaptunk.

Október 25-én Székesfehérváron kosárlabdatornán vettünk részt. "Kosarasaink" nagyszerű játékkal az Ezredéves Iskola és az Arany János iskola csapatát is legyőzték és aranyérmesek lettünk. Igazán megilleti a csapat minden tagját a dicséret mert lelkesen és fegyelmezetten játszottak és teljesen megérdemelték az első helyet.

Október 26-án a ráckeresztúri Általános Iskola focicsapata utazott el hozzánk visszavágó mérkőzésre. Ismét nagy csatát vívtunk és végül 2:1-re győztünk. A mérkőzés után palacsintával és üdítővel vendégeltük meg a ráckeresztúri iskolásokat, akik láthatóan jól érezték magukat, és azzal búcsúztunk, hogy tavasszal újra megmérkőzünk egymással.

Az ősz tehát gazdag volt sportprogramokban. A DSK minden tagját megdicsérhetjük mert méltóan képviselték iskolánkat a különböző sportversenyeken. Vissza...

Egészségnap (2006. 11. 09.)
(Képek a cikkhez...)

Iskolánkban negyedik alkalommal került megrendezésre az Egészségnap, mely igen nagy népszerűségnek örvendett úgy a gyerekek mint a felnőttek körében.
A program magába foglalta a személyi higiéne aktuális kérdéseit, mint például a helyes fogápolás, tini kozmetika, s a gyerekek kérdéseket tehettek fel az ápolónőknek. Az egészséges táplálkozás igen fontos szerepet kapott, hiszen az ismeretnyújtás össze volt kötve a kóstolással is. Így a gyerekek megtapasztalhatták, hogy az egészséges élelmiszerek finomak és különlegesek is tudnak lenni.
Délután az egészséges testmozgásnak adták át magukat a résztvevők. Az időjárás kedvezőtlensége miatt az iskola épületének falai között kerültek megrendezésre a különböző sportprogramok.
Végezetül, hogy még emlékezetesebb maradjon e nap, minden gyerek ajándékot is kapott.
Az Egészségnap szervezésével elértük célunkat, miszerint a gyerekek megtanulhatták, hogy ha egészségesen táplálkozunk, egészségesen élünk, s ha rendszeresen mozgunk, akkor jelentős mértékben megelőzhető sok betegség. Vissza...

Szavalóverseny volt az iskolában (2006. 11. 16.)
(Képek a cikkhez...)

Ködös, késő őszi időjárásra ébredtünk ezen a napon. Már előtte a - harmadik osztályosok nevelői - készülődtünk erre a délelőttre, díszítettük az ebédlőt, iskolánk tanulói által festett őszi levelekkel, őszi dekorációval, s megvásároltuk az ajándékokat.
Reggeli után a 10. osztályosok segítségével - köszönet érte - kipakoltuk az asztalokat, elhelyeztük a székeket, padokat és készítettünk a zsűrinek is helyet.
Sok tanuló készült erre a versenyre, szép mondókát, verset, mesét hallhattunk.
A zsűri tagjainak (Puskásné Varga Ildikó - a martonvásári Óvodából jött vendégségbe, Mátyási Sándor és Harasztos István) nehéz dolga volt, mert a jó műsorszámok közül kellett a legjobbakat kiválasztani.

Alsó szakaszban:

  I. helyezés: Mester Péter
  II. helyezés: Bíró Dávid
  III. helyezés: Somogyi László
  Különdíj: 3. osztály

Középső- felső szakasz:

  I. helyezés: Fábián Attila
  II. helyezés: Péntek Sándor
  III. helyezés: Orsós Alex
  Különdíj: Kovács Éva

Szakiskolai szakasz:

  I. helyezés: Érsek Imre
  II. helyezés: Góman Antal
  III. helyezés: Lakatos Dániel
  Különdíj: Németh Ferenc

Gratulálunk nekik!Élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk el együtt. Vissza...

HÍRLEVÉL A SZÜLŐKLUBRÓL (2006. 11. 17.)

A Szülőklub rendezvényeit rendszeresen látogató szülők ebben a tanévben harmadszor találkozhattak egymással 2006. november 17-én.
Ezúttal a szokásosnál korábban, már fél 9-kor összegyűltünk az iskola ebédlőjében és néhány szendvics, üdítő és kávé elfogyasztása után gépkocsiba ültünk, hogy meglátogassuk a tatai lakóotthont.

Csoportunkat Schenk Lászlóné Erika fogadta, aki szülőként elindítója, s lelkes motorja volt a tatai lakóotthon létesítésének. Beszámolóját a történet elejétől kezdte:
A jelenlegi szociális ellátásban nincs megfelelő intézményesített szolgáltatást nyújtó lehetőség az iskolából kikerülő, felnőttkor küszöbén álló autista, s értelmi fogyatékos fiataloknak. Ezen hiányt felismerve személyes indíttatásból hasonló gondokkal küszködő szülőkkel hozták létre az Esőemberekért Egyesület Szent Gergely Lakóotthonát.

Speciális igényüknek megfelelően önálló lakrészben élnek a fiatalok. Felnőtté válásukat, társadalmi beilleszkedésüket segíti a személyre szabott fejlesztési terv, egyéni bánásmód, az önellátásra, szocializációra való folyamatos felkészítés, munkára nevelés, szakmatanulás.

Az itt élő fiataloknak módjuk és lehetőségük van a "nagy család" modellként közösségi életre, szabadidejük kedvükre való kreatív hasznosítására. Véleményük kinyilvánítására, segítségre, igényük és állapotuk szerint. Mindezek a családi kötődések megtartásával, szűkebb és tágabb környezetükkel együttműködve valósulnak meg, lépésről-lépésre.

Schenk Lászlóné beszélt nekünk arról, hogyan is kezdtek hozzá a lakóotthon létesítéséhez. Melyek voltak az azonnali feladatok:

  - A létesítendő lakóotthon kapcsán meg kellett határozni az optimális létszámot.
  - Létre kellett hozni egy civil szervezetet (szövetséget).
  - Épületet (vagy telket) kellett keresni - természetesen jutányos áron.
  - Meg kellett becsülni a létesítés, s a majdani működtetés költségeit.
  - El kellett készíteni a lakóotthon szakmai programját.

Több próbálkozást követően a Fürdő utcai bölcsőde megvásárlásának lehetősége mellett döntöttek. A jelentős mértékű átalakításhoz a Kézenfogva Alapítvány pályázatán keresztül, - a foglakoztatáshoz szükséges műhelyek kialakításához a megyei Munkaügyi Központ pályázati forrásának bevonásával teremtették meg a pénzügyi kereteket.
Céljuk volt, hogy a lakóotthon keretei között megvalósuljon a fiatalok foglakoztatása, hiszen - segítséggel ők is képesek az értékteremtő munkára.

A fentiek érdekében gyümölcsaszalót hoztak létre, s a kézműves műhelyekben szőnyeget szőnek, gyertyát mártanak a fiatalok. Mindemellett kertészkednek, főznek, törekszenek, hogy a sérültek a lehető legönállóbb életvitelre legyenek képesek.

Az igényes külsejű és berendezésű lakóotthonban jelenleg 9 fiatal él saját szobájában, saját bútorai között.
A lakóotthon hosszú távú fenntarthatóságához a szülők, életbiztosítást is nyújtó előtakarékossági szerződéseket kötöttek, hogy a későbbiekben szükséges anyagi források előteremtését biztosítsák.
Schenk Lászlóné szülőként, szakemberként nagyon őszintén beszélt a létesítés és működtetés nehézségeiről, arról a dilemmáról amikor a szülőnek amellett kell dönteni, hogy hosszútávon gyermeke számára az jelenti a megoldást - ha lehetőségeihez képest - önálló életet tud élni. Vissza...

"TÉLAPÓ itt van, hó a subája …" (2006. 12. 06.)
(Képek a cikkhez...)

Ebben az évben is készülődéssel kezdődött a december. Az osztályokat, a folyosókat és az ebédlőt beborították a "hópelyhek". Várakozással, izgalommal telt az idő december hatodikáig, a Mikulás érkezéséig.
A Mikulásnak írt levelek és rajzok napról napra gyarapodtak.
December 6-án a szervező osztályok műsorával kezdődött az ünnepély. A műsorban elhangzott vers szövegét "meghallotta" a Mikulás és betoppant közénk. A továbbiakban nagy figyelemmel kísérte a gyerekek verseit, táncát és a hangszerekkel előadott szereplést.
Az iskola bábcsoportja következett, akik csodálatosan adták elő a Csipkerózsika meséjét.
Ezután a felnőttek szereztek boldog pillanatokat a gyerekeknek. Előadásuk Árgyélus és Tündérszép Ilona történetéről szólt.
A siker és a vastaps most sem maradhatott el.

A fáradhatatlan Mikulás ezután osztotta szét a csomagokat az osztályokban, dicsérte a gyerekeket jó magatartásukért, szorgalmas munkájukért. A Mikulás magával vitte a gyerekektől kapott leveleket, rajzokat, amelyeket majd a hosszú téli estéken olvasgat, nézeget, emlékezve a martonvásári iskolára.
A délutáni és az estébe nyúló programoktól a gyerekek kellemesen elfáradtak. Még sokáig fogunk emlékezni a kedves Mikulásra, de már nagyon várjuk a következő ünnepet, a karácsonyt és az azt követő téli szünetet.

A szervező osztályok ezúton is nagyon köszönik a résztvevő és az előkészületekben segítő gyermekek és felnőttek segítségét. Vissza...

HÍRLEVÉL A SZÜLŐKLUBRÓL (2006. 12. 15.)

A Szülőklub decemberi összejövetelét 2006. december 15-én tartottuk az intézmény tornatermében.
Ezúttal nem volt meghatározott témája rendezvényünknek. Célunk az volt, hogy az ünnepek közeledtével mindenki kötetlenül beszélhessen örömökről, gondokról, az ünnepekhez kapcsolódó szokásokról, a jövőre vonatkozó tervekről stb.

Körtélyesiné Akli Piroska és Budai Rózsika irányításával sikerült a tornatermet karácsonyi hangulathoz méltóan átalakítani.

Az ünnepi asztalt körülülve - halk karácsonyi zeneszó mellett - folyt a meghitt, de mégis hangulatos beszélgetés. A terített asztalt a szendvicsek, üdítők és kávé mellett ezúttal a szülők által hozott sokféle sütemény is gazdagította.

A beszélgetés alatt Ragó Ferencné, Ági és Piroska egyszerű karácsonyi ajándékok elkészítését mutatta be különféle természetes anyagokból.

Csuhéból angyalkát, szalmaszálból csillagot készítettek és foltonfolt technikával különféle, a karácsonyfára akasztható figurákat varrtak a szülők.

Azt hiszem elmondhatjuk, hogy valamennyien nagyon jól éreztük magunkat és sikerült néhány órára megfeledkeznünk a hétköznapok gondjairól, nehézségeiről. Vissza...

HÍRLEVÉL A SZÜLŐKLUBRÓL (2007. 01. 12.)

A Szülőklub legutóbbi összejövetelét 2007. január 12-én tartottuk, amelyen nagyon szép számban (a várakozásnál is többen) jelentek meg a kedves szülők és az érdeklődő kollegák.

A program első részében Pásztorné Anikó beszélt a csókakői lakóotthon megalakulásának körülményeiről. Elmondta, hogy két évvel ezelőtt merült fel a lakóotthon megépülésének gondolata elsősorban autista fiatalok számára, és az idén tavasszal kezdődhetnek a kivitelezési munkák.
Első lépésben a foglalkoztatót építik fel, melynek megvalósulásához nélkülözhetetlen volt az az 50 millió forint, amelyet pályázati úton nyertek.
Elmondta, hogy számos hazai és külföldi támogatót is sikerült szerezniük, de nem titkolta azt sem, hogy mennyi akadállyal, előre nem látható nehézséggel kellett megküzdeniük amíg az építkezés megkezdődhet.

A foglalkoztató megépítése után fokozatosan három lakóotthon felépítése a céljuk. Terveik között szerepel még egy - autista - továbbképző központ kiépítése is, valamint - bérelhető - apartmanok létrehozása olyan családok számára, amelyek valamilyen szempontból érintettek a fogyatékosság üggyel.

A rövid tájékoztató után a jelenlevő szülők több kérdést is feltettek Pásztorné Anikó számára elsősorban a működéssel, a fenntartással, az anyagi hozzájárulásokkal kapcsolatban, amelyre Anikó igyekezett részletesen válaszolni, miközben több hasznos tanácsot is adott számunkra ha mi is belevágnánk egy lakóotthon felépítésébe.

A szünetben - szendvicsek, üdítők és kávé fogyasztása közben - több szülő még további kérdéseket is feltéve beszélgetett meghívott vendégünkkel.

Az összejövetel második részében Mikus Csilla és dr. Poledovitsné Novák Judit kolleganőink az Ökoiskola programjának fontosabb pontjait ismertették a jelenlévőkkel.

Mikus Csilla először a program már megvalósult elemeiről beszélt. Ezek között szerepel:

  - Környezeti Nevelési munkacsoport megalakulása, felelősök vállalásai alapján.
  - Tanéveleji helyzetfelmérő kérdőívek összeállítása, diákok és dolgozók részére.
  - Kérdőívek értékelésének eredményét figyelembe véve Környezeti Nevelési Munkaterv készítése.
  - Ökofaliújság készítése - híradás közzététele aktualitásokról, jelesnapokról.

Beszélt az ökoiskolai munkatervünkhöz kapcsolódó, folyamatban levő pályázatok megvalósításáról. Ezek a pályázatok témá-juk szerint a következők:

  - Oktató, egészségnevelő programsorozat az Egészséges életmód és a környezetvédelem jegyében /Egészségnap szervezése, Madarak és Fák Napja/
  - Egészségnevelés - környezeti nevelés - kerékpárok beszerzése
  - Gyógylovaglás
  - Tárt Kapuk - sport foglakozások lebonyolítása
  - Eszközbeszerzési pályázat - esővízgyűjtő beszerzése
  - Madárbarát kert cím elnyerése /már egy madár megfigyelést tartottunk/

Felsorolta a tanévre tervezet akciónapokat:

  - Takarítási Világnap
  - Madarak és Fák Napja
  - Nemzetközi Gyalogló Nap
  - Zöld jeles napok
  - Állatok világnapja
  - Földünkért Világnap
  - Víz Világnapja

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban a következőket mondta:

  - Iskolánkban már működik a szelektív hulladékgyűjtés, műanyagot, papírt és használt elemet gyűjtünk a kihelyezett gyűjtőkbe, és az osztályokban külön gyűjtjük a papírt és a műanyagot.
  - Évek óta folytatunk komposztálási munkákat, az önkormányzattól egy műanyag lakossági komposztálót kaptunk, amit a szelektív gyűjtők mellett helyeztünk el, és hetente ürítjük a nagy komposztálónkba.

Ezután beszélt a képzések illetve az ön-képzések már megvalósult formáiról.

  - Igazgatónőnk részvétele ökoiskolavezető tanfolyamon,
  - Munkacsoport tagjainak részvétele az Ökoiskolák V. Országos Találkozóján, Ökoiskolák regionális találkozóján,
  - Összeállítottunk egy ökokönyvtárat
  - Faliújságunkon folyamatosan megjelentetünk ismeretbővítő híranyagokat, környezeti neveléshez kapcsolódó folyóiratokat,
  - Gyermekorvosunk egészséges életmóddal kapcsolatos előadást tartott.

Majd felsorolta a gyermekcsoportok tevékenységeit:

  - Sportrendezvényeken való részvétel,
  - Programunkhoz kapcsolódó, városunkban szervezett rendezvényeken veszünk részt,
  - Erdei iskolai programok évente 2 x 1 hét.

A tematikus órákat és foglalkozásokat:

  - Környezeti nevelés megjelenítése a különböző tantárgyak tervezésénél,
  - Gyógylovaglás,
  - Úszásoktatás.

Néhány mondatban beszélt a kapcsolatépítés és a kapcsolattartás formáiról:

  - Együtt Értük Alapítvánnyal,
  - Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvodával,
  - Iskolánk Diákönkormányzatával,
  - Zöld Alma alapítvánnyal közös szemétgyűjtés a Takarítási Világnapon, programunkhoz kapcsolódó rendezvényeinkről cikkek közlése lapjukban, a Természet hangjában,
  - Cikkek közlése a Fórum Martiniben.

A sporttevékenységek közül megemlítette:

  - a havonta egy sportnap szervezését a fakultáció keretein belül,
  - a gyógyúszást,
  - a gyógylovaglást,
  - a Tárt Kapuk programot,
  - a sportversenyeken való részvételt.

Az egészséges táplálkozással kapcsolatban egészségnapot szervezünk minden évben, s a lisztérzékeny gyermekek számára speciális étrendet biztosítunk, továbbá igyekszünk az étrendek összeállításánál figyelembe venni a korszerű, egészséges táplálkozás előírásait

A park- és kertgondozás témakörében az alábbi feladatokat végezzük el:

  - madáretetők, odúk kihelyezése - Madárbarát kert pályázat,
  - folyamatos parkgondozás,
  - játszótéri eszközök fokozott karbantartása,
  - virágok ültetése a parkban,
  - allergén növények eltávolítása - parlagfűírtás,
  - kertben vegyszermentes gazdálkodás,
  - komposztálás,
  - esővízhasználat.

Az újrafelhasználás és a gazdaságos felhasználás módjai között a papírgyűjtés, a rongyszövés, a gyertyacsonkok felhasználása gyertyaöntésre és a "Ha tudod, hasznosítsd" polc kihelyezése szerepel.

Befejezésül Mikus Csilla a további tervek közül említett még néhányat:

  - Minden már beindult programunk folytatása.
  - Környezetkímélő anyagok használatának fokozatos bevezetése az adminisztrációban, és a takarításban.
  - Tanév végi helyzetfelmérő kérdőívek készítése.
  - További pályázatok figyelemmel kísérése, elkészítése.
  - Részvétel további sportrendezvényeken.
  - Receptgyűjtemény, és táplálkozásról tájékoztató füzet készítése.
  - Tavaszi Takarítási nap szervezése.
  - Madarak és Fák Napja megtartása.

Az ismertetés után a szülők kérdéseket tettek fel kolleganőinknek, majd további kötetlen beszélgetéssel zárult januári összejövetelünk. Vissza...

HÍRLEVÉL A SZÜLŐKLUBRÓL (2007. 03. 09.)

A Szülőklub márciusi összejövetelét 2007. március 9-én tartottuk. Programunk ezúttal végzős tanulóink "kihelyezett munkahelyeinek" megtekintése volt.
Annak érdekében, hogy mind a négy munkahelyet meg tudjuk látogatni, a szokásosnál korábban már reggel fél 9 órakor gyülekezni kezdtek a szülők. Nagy örömünkre még soha nem tapasztalt nagy létszámban jelentek meg ezen a napon.
Budai Rózsika irányításával megterített asztalnál - szendvicsek és a szülők által hozott sütemények fogyasztása mellett - röviden ismertettük a Munkahelyi Gyakorlat lényegét, beszéltünk a helyszínekről, az ott végzett munkák jellegéről és az eddig szerzett tapasztalatainkról is.
Ezután gépkocsiba ülve utaztunk el az első helyszínre a tordasi kertészetbe.

Itt a kertészet egyik vezetője Feldhoffer József Úr fogadott bennünket.
Röviden bemutatta a korszerű eszközökkel felszerelt hatalmas fóliaházakban végzett munkák egyes fázisait. Nyomon követhettük a sok ezer cserepes virág fejlődésének menetét. Jóleső érzéssel tapasztaltuk, amint Mikus Csilla kolleganőnk irányításával két tanulónk (Broskó Niki és Csordás Kriszti) ügyesen, nagy figyelemmel és pontossággal végezték az aznapi feladatokat.

Sétánk során "belebotlottunk" két - már napi négy órában alkalmazott - volt tanulónkba is (Poszkoli Julianna és Varga Sándor) akik teljesen önállóan dolgoznak már, és akiknek munkájáról nagy elismeréssel szólt a kertészet vezetője.
A közel egyórás látogatás után a martonvásári Kutatóintézetbe mentünk, aholAndré Andrásné, Böbike már várt bennünket.
Ezen a munkahelyen többféle munkát végeznek tanulóink. Dolgoztak már a gyümölcsösben és a pincészetben is.

Ezen a napon éppen kukoricát morzsoltak kézzel és a lemorzsolt kukoricaszemeket zacskókba rakták. Pintér János a kukorica-nemesítő osztály vezetője nagy szeretettel és elismeréssel szólt fiataljainkról. Két tanulónk (Nagy Erzsike és Gólics Bea) ügyesen, szorgalmasan végezte a rábízott feladatokat.

Vendéglátóink: Juhász Katika és Hernádiné Krisztina süteménnyel és üdítővel kínáltak bennünket és nagyon jó volt hallani amilyen szeretettel beszéltek tanulóinkról.
Ezt követően az Akadémiai Nyomda martonvásári részlegébe érkeztünk.

Ezen a munkahelyen Ragó Ferencné, Ági vezetésével dolgoznak fiataljaink, valamint szeptember óta itt alkalmazzák napi négy órában Balogh Csaba volt diákunkat is.
A nyomda részéről Kaiser Pál mondta el tapasztalatait és mutatta meg azt is, hogy milyen jellegű munkákat végeznek tanulóink.

Balogh Csabáról szinte már mint kollegáról beszélt elismeréssel a nyomdai dolgozó és legnagyobb meglepetésünkre kiderült, hogy Csaba már egy présgépet önállóan is működtetni tud. De ugyanilyen meglepetéssel láttuk, ahogy Bacsák Attila tanulónk dolgozott nagy figyelemmel és pontossággal.
Látogatásunk utolsó állomása Csíki Botond lovardája volt. Sajnos a rossz idő miatt e napon nem tudtak tanulóink az udvaron, csupán az istállók környékén dolgozni, de Körtélyesiné Akli Piroska kolleganőnk Csíki Botonddal együtt elmesélte, hogy milyen jellegű munkákat végeznek e helyszínen a gyerekeink.
Marton András és Makk Attila tanulóink szeretettel mutatták meg a lovakat, vezettek végig az istállókon és látszott rajtuk, hogy szívesen járnak ide dolgozni.

Csíki Botond maga is szeretettel foglalkozik fiataljainkkal és nagyon elégedett a munkájukkal.

A körút végén szülők és kollegák még leültünk néhány percre megbeszélni a látottakat. Egy kis szendvics, kávé és üdítő fogyasztása mellett jóleső érzéssel állapíthattuk meg, hogy mind a négy munkahelyen milyen szeretettel fogadták gyerekeinket, milyen elégedettséggel beszélnek munkájukról, magatartásukról és mindez méltán tölthet el büszkeséggel valamennyiünket. Vissza...

SZÍNHÁZBAN A SZÜLŐKLUBBAL (2007. 03. 23.)

Március 23-án a Szülőklub rendezvényének keretében színházlátogatásra került sor.
A budapesti Nemzeti Színházban Csiky Gergely: Buborék című vígjátékát tekintette meg öt szülő, öt kollegánk társaságában. A hideg, viharos szél és eső, valamint a lehetetlen fővárosi közlekedési körülmények ellenére sikerült az előadás kezdetére a színházba érni.
A darab, -az előrejelzéseknek megfelelően- vidám, sok humorral és helyzetkomikummal átszőtt formában, időként elénk is tükröt tartott. Mindemellett igazi felüdülést, vidám perceket, kellemes együttlétet szer-zett szülőknek, nevelőknek egyaránt. Vissza...

HÍRLEVÉL A SZÜLŐKLUBRÓL (2007. 04. 20.)

A Szülőklub áprilisi összejövetelét 2007. április 20-án, pénteken délelőtt tartottuk. Ezen a napon került sor a már szokásos, évente visszatérő tavaszi társadalmi munkanapunkra.
Ezúttal a szülők a szokásosnál korábban, már fél 9-től gyülekezni kezdtek és 9 órára, - a munka kezdéséig - nagy örömünkre ismét szép számban (összesen 13-an) jelentek meg.
Budai Rózsikáék ismét a játszószobában vendégeltek meg bennünket szendviccsel, kávéval, üdítővel, majd 9 órakor megkezdtük a munkát.
Az anyukák Tóth Márti irányításával - az ablakokat mosták le és pucolták meg a fiú és lányoldalon is.

Az apukákkal a játszótéri homokozó öreg, elhasználódott anyagát hordtuk ki a gyümölcsös kertbe, ahol a nagyobb árkokat, gödröket töltöttük fel az öreg homokkal.

Szerencsénkre ez alkalommal öt apuka is itt volt, akik szorgalmasan pakolták fel és le az utánfutót. Nagy segítségünkre volt Hajzer Fanni apukájának gépkocsija, mert így ki tudtuk használni a nem régen vásárolt utánfutónkat amire jóval több homokot tudtunk felpakolni egyszerre.

A kertben szorgoskodott még Molnár Attila anyukája (Erika) és André Andrásné kolleganőnk (Böbe néni), akik a lekaszált füvet gereblyézték össze, valamint a kert előtti árkot pucolták tisztára.
Egyszer - egyszer azért megálltunk egy-egy korty üdítőre, friss kávéra. Közben beszélgettünk, szót váltottunk egymással az épp felmerülő gondjainkról, illetve tervezgetni kezdtük hol és mikor rendezzük meg a záró - bográcsozó összejövetelünket.

Amíg a szülők dolgoztak, az iskola tankonyhájában a 11. osztályos tanulók Poledovitsné Judit néni és Körtélyesiné Akli Piroska néni vezetésével főztek - sütöttek, hogy déli 12 órára finom gulyáslevessel és pékkiflivel várjanak bennünket. Bizony szülők - nevelők egyaránt meglehetősen fáradtan ültünk asztalhoz, de annál nagyobb étvággyal fogyasztottuk el a valóban nagyszerűre sikeredett ebédet.

A jól sikerült nap megint csak azt igazolta számunkra, hogy szükség van szülőknek és nevelőknek is az ilyen jellegű összejövetelre, egy kis együttdolgozásra, beszélgetésre, kikapcsolódásra.
Szeretnénk ezúton is megköszönni minden résztvevő szülőnek (nevelőnek) a munkáját, segítségét és már most jelezzük, hogy a következő tanévben újra sort kerítünk egy társadalmi munkanapra. Vissza...

Madarak és Fák napja (2007. 05. 10.)

(Képek a cikkhez...)

Ez már a harmadik tanév, amikor szervezett programmal ünnepeljük meg május 10.-én a Madarak és Fák Napját. A délelőtti program a hagyományok szerint négy állomáson zajlott, ahol a gyerekek a madarakról hallhattak új érdekességeket, majd madarat hajtogathattak, ezután új oldalukról ismerhették meg a fákat, végül az erdő és a természetjárás néhány érdekességéről esett szó, majd láthattak néhány fényképet a parkunkban fényképezett madarakról.
Délután sportdélutánt szerveztünk, ahol a gyerekek kedvükre válogathattak a különböző sportszerekből, és játékokból.
Reméljük mindenki jól érezte magát és jövőre is együtt ünnepelhetjük a madarakat és a fákat! Vissza...

Ugrás a lap tetejére

Vissza az archív cikkekhez